Vångsö-Biskopsmåla SE0410211

Projektområdet består av ön Vångsö, en del av N2000-området Vångsö-Biskopsmåla. Det ligger mitt i Blekinge längs med Östersjön. Vångsö domineras av trädklädd betesmark med ek men innehåller även små fläckar av olika sorters gräsmarker. Längs kusten finns strandängar med en rik förekomst av växter. Förekomsten av vedlevande skalbaggar har undersökts och visat sig vara mycket rik. Flera rödlistade lavar, skalbaggar och vedsvampar finns i området och de flesta är knutna till de gamla ekarna. Tyvärr är området i stort behov av restaurering då för lågt betestryck medfört att stora delar av de trädklädda betesmarkerna har vuxit igen. Flera av de äldre träden beskuggas nu och hotas av konkurrens från yngre lövträd och granar. Det igenväxta landskapet motverkar även föryngring av ek.

Vångsö-Biskopsmåla är en viktig pusselbit inom ett kluster av kärnområden söder om Bräkne-Hoby där det finns flera skyddade platser med trädklädd betesmark. Området har i och med igenväxningen ej gynnsam bevarandestatus, något som kan ändras med rätt skötsel. Åtgärder kommer därför genomföras för att restaurera den trädklädda betesmarken och bete kommer att återupptas för att säkerställa att bevarandestatus förblir god.

Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och det har även en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet. Ekoxe (Lucanus servus) är en av de hotade arterna som förekommer i området och dess status i Vångsö-Biskopsmåla kommer att förbättras i och med åtgärderna i detta projekt.

Mer information:

Bevarandeplan för Natura 2000-området Vångsö-Biskopsmåla

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.