JÖNS-ERSKÖLEN SE0720356

Natura 2000-området Jöns-Erskölen utgörs av en fäbodvall med öppna hävdade gräsmarker, belägen strax nedanför trädgränsen cirka 660 meter över havet. Fäboden har ett vackert läge på Skorvdalsfjällets östsluttning. Ursprungligen bestod fäboden av minst fem vallar, idag finns två vallar med byggnader och trägärdesgårdar kvar, Jöns-Erskölen och Johankölen. Totalt finns ett 20-tal byggnader från senare hälften av 1800-talet. Fäboden sköttes traditionellt med slåtter och fram till 1999 efterbetades även vallarna. Numera utnyttjas båda vallarna som fritidsställe. Båda vallarna är fortfarande välskötta och slås traditionellt med lie. Under de senaste 50 åren har trädkronan dock blivit tätare.

Jöns-Erskölens fäbod har stora biologiska och kulturhistoriska värden. Vanlig låsbräken, ormrot, ängsskallra, liten blåklocka, stagg och vårbrodd är arter som är typiska för naturlig fodermark och som växer här. Cirka halva området har en flora som är svagt påverkad av gödsling. Rödvenäng dominerar där vallen blir gödslad. I övrigt är vegetationen av gräshedstyp med fuktängspartier i svackorna.

För hundra år sedan fanns det många aktiva fäbodar i Jämtland, men idag är de få. Det är en traditionell markanvändning med slåtter och bete som nästan är bortglömd idag. Konsekvensen av detta är igenväxning och minskning av den biologiska mångfalden.

Jöns-Erskölen ingick mellan 2003–2008 i ett annat LIFE-finansierat restaureringsprojekt, LIFE03 NAT/S/00070, med röjning av buskar på de öppna ängarna. Genom gallring i trädskiktet och återinförande av betande djur kommer områdets värde för biologisk mångfald förbättras ytterligare. Jöns-Erskölen ligger också i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala. Området ligger i en avlägsen region med mycket dålig vägtillgång, vilket gör restaureringsarbetet dyrt och svårt att prioritera utan specifik projektfinansiering.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.