ÖVRE RISE SE0720387

Natura 2000-området Övre Rise är beläget vid byn Rise cirka 20 kilometer nordväst om Krokom. Området ligger vackert beläget 475 meter över havet och här finns en vidsträckt utsikt. Området utgörs av en kuperad och svagt sluttande naturbetesmark och örtrik granskog. Naturbetesmarken varierar mellan öppen till träd- och buskbärande. I trädskiktet hittas framförallt gran, björk och tall. Betesmarken har successivt glesats ur med gott resultat. Delar av området har även gallrats under 2005. Området är präglat av rörligt markvatten och kalkfuktstråk förekommer bitvis i lägre partier. Markvegetationen är örtrik och rik på indikatorarter för välhävdad och ogödslad betesmark.

Området är en viktig lokal för brunkulla Gymnadenia nigra (EN), fältgentiana Gentianella campestris (EN), och här växer också flera vegetationstyper med mycket högt skyddsvärde vilket gör betesmarken till en av länets mest värdefulla. Här finns även den hotade fjärilen violett guldvinge Lycaena helle (EN).

Åtgärder har vidtagits tidigare för att sköta gräsmarkerna, år 2003–2008 ingick det nämligen i ett annat Life-finansierat projekt, LIFE03 NAT/S/00070. Åtgärderna var då röjning av buskar i de öppna ytorna. Bete har hållit dessa områden öppna, men kraftigare åtgärder krävs för att åtgärda problemen kopplade till för tätt trädskikt. Nästa steg är att utöka gallringen av buskar och träd till ett större område och genom detta koppla samman två områden med kalkgräsmark (6210) som nu delas av en odefinierad vegetationstyp. Gallring av trädskiktet och återupptagande av bete kommer att skapa en korridor mellan delområdena som kommer bidra till ökad konnektivitet och bättre spridningsmöjligheter för arter. Övre Rise ligger i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet, och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.