Sök

Här jobbar vi

Åtgärderna i LIFE RestoRED genomförs på 76 platser i 9 län. Sammanlagt hanterar vi ett område på 1150 hektar. Gemensamt för alla är att de har unik natur med mycket viktiga livsmiljöer för växter och djur. Du använder kartan för att få en överblick över de platser där vi genomför åtgärder genom LIFE RestoRED.