HALLABÄCKENS DALGÅNG SE0430105

Naturreservatet Åvarps fälad är en del av Natura 2000-området Hallabäckens dalgång och här finns en rik flora men även flera sällsynta insekter och svampar. Naturreservatet är en rest av det gamla kulturlandskapet i byn Åvarp. Reservatet domineras av öppen ängsmark med inslag av dungar av lövskog.

Restaureringsområdet omvandlades till åker i början av 1900-talet. För närvarande är området blött och svämmas ibland, vilket tillför näringsämnen till marken. Längs den nordöstra kanten börjar al och andra träd spridas sig ut i gräsmarken på grund av brist på skötsel.

Bevarandestatusen för de artrika stagg-gräsmarkerna kommer att förbättras genom röjning av igenväxningsvegetation och tuvfräsning. Detta kommer bidra till att öka arters spridningsmöjligheter i landskapet, vilket är viktigt då Åvarps fälad/Hallabäckens dalgång är av regional prioritet för den gröna infrastrukturen av gräsmarker i Skåne.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.