Sök

DAGSTORPS MOSSE SE0430044

Dagstorps mosse består av betade rikkärr med omgivande fuktängar i ett intensivt brukat odlingslandskap. Dagstorps mosse har lång kontinuitet som betes- och slåttermark och har en rik flora och fauna med flera sällsynta arter. En del av Dagstorps mosse utgörs av ett rikkärr, en naturtyp som numera är mycket sällsynt i Skåne.

Dagstorps mosse var nära att möta samma öde som många andra rikkärr med torrläggning och igenväxning. När järnvägen drogs genom området för drygt 100 år sedan torkade delar av kärret ut och östra delen odlades upp. När järnvägen drogs om kunde man 2012, som en del av projektet Life to ad(d)mire, gräva bort en del av den gamla banvallen och kärret kunde få tillbaka lite av sina ursprungliga vattenflöden.

Ängarna slogs ända fram till 1920-talet. Idag har betande djur tagit över arbetet med att hålla markerna öppna och buskfria. Inom Life RestoRED fortsätter vi nu arbetet med att utöka rikkärrets areal genom att ta bort matjord på ett område i anslutning till rikkärret.