LIFE RestoRED

Återskapar ängs- och betesmark

Projektet Life RestoRED säkerställer att viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur finns kvar även i framtiden.

MÅL MED PROJEKTET

Idag finns det stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats.

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. 

Delmålen i projektet handlar om att återskapa livsmiljöer, sprida kunskap och erfarenheter, skapa förutsättningar på lång sikt och skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer.

PROJEKTETS AKTIVITETER

  • Åtgärda igenväxt vegetation, skapa infrastruktur för bete och slåtter, skötsel av träd och buskar, restaurera rikkärr
  • Uppföljning av naturvärden som naturtypernas status, skyddsvärda arter, socioekonomiska effekter, ekosystemtjänster och LIFE nyckeltal.
  • Informationsspridning. Spridning av resultat, besöksinformation. Kunskapshöjande aktiviteter till utvalda målgrupper.

senaste Nytt

1 month ago

LIFE Restored
Fotodokumentation på Misterfall i Östergötland - klurigt, men med fotoappen finns det hopp. Här är Marcelle i action. Några ko-llegor har vi också samtidigt som nötkråka och spillkråka ljuder i området. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

LIFE Restored
I Life RestoRED ska vi särskilt gynna pollinatörer. Idag får några av oss besöka Tinnerö naturreservat och lära oss mer om hur man kan gynna alla kategorier av pollinatörer. Lergetingar till exempel som man kan man bygga hotell för🐝 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

LIFE Restored
Första fältdagen inom Life Restored i Kalmar län😊 Förvaltarna besökte två projektområden utanför Oskarshamn, Krokshults naturreservat och Natura2000 området Bråbygden. Känns mycket lovande🌳🌱🌸 Mycket mer Småland än så här går knappt att få! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Lansering av webbsida

Nu är den på plats, LIFE RestoREDs webbsida. Lanseringen ägde rum 1 september 2021 och webbsidan presenterar projektet, dess aktiviteter och mål.

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.