LIFE RestoRED

Återskapar ängs- och betesmark

Projektet Life RestoRED säkerställer att viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur finns kvar även i framtiden.

MÅL MED PROJEKTET

Idag finns det stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats.

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. 

Delmålen i projektet handlar om att återskapa livsmiljöer, sprida kunskap och erfarenheter, skapa förutsättningar på lång sikt och skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer.

PROJEKTETS AKTIVITETER

  • Åtgärda igenväxt vegetation, skapa infrastruktur för bete och slåtter, skötsel av träd och buskar, restaurera rikkärr
  • Uppföljning av naturvärden som naturtypernas status, skyddsvärda arter, socioekonomiska effekter, ekosystemtjänster och LIFE nyckeltal.
  • Informationsspridning. Spridning av resultat, besöksinformation. Kunskapshöjande aktiviteter till utvalda målgrupper.

senaste Nytt

Lansering av webbsida

Nu är den på plats, LIFE RestoREDs webbsida. Lanseringen ägde rum 1 september 2021 och webbsidan presenterar projektet, dess aktiviteter och mål.

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

4 days ago

LIFE Restored
Pollinationsdag på Lövön i Södermanland med Tobias Ivarsson. LIFE RestoRED tillsammans med ÅGP hade bjudit Tobias att berätta för oss om pollinatörer. Deltagare, både från Länsstyrelsen i Södermanland och Eskilstuna kommun, fick lära och diskutera under dagen bl.a. om olika insektsgrupper som pollinatörer, deras behov av miljö och hur vi praktiskt kan restaurera marker för att få pollinatörer att trivas. T.ex. Miljöfaktorernas, värdväxternas, boplatsernas och blomningskontinuitetens betydelse under säsongen lyftes upp flitigt. Solen sken, ramslöken blommade och doftade och vi fick också bekanta oss med många insektsgrupper och arter som håvades och visades under dagen. Insekter här i bilderna är strimlus (en landskapsinsekt för Södermanland), prickvingad svävfluga och fyrfläckad trollslända. #LIFEprogramme #liferestored_se #pollinering ... See MoreSee Less
View on Facebook

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.