Sök

Lansering av webbsida

Nu är den på plats, LIFE RestoREDs webbsida. Lanseringen ägde rum 1 september 2021 och webbsidan presenterar projektet, dess aktiviteter och mål.

– Att sprida kunskap och erfarenheter om hur vi återskapar livsmiljöer i ängs- och betesmarker till  andra som jobbar med naturvård, exempelvis handläggare på myndigheter, entreprenörer och lantbrukare, är ett av våra mål i projektet. Men det är också viktigt att våra finansiärer och skattebetalarna får en förståelse för hur deras pengar används, säger Anneli Lundgren, projektledare LIFE RestoRED.

Webbsidan utvecklas och anpassas efter de målgrupper som behöver ta del av informationen, allt eftersom projektet fortlöper.

– Webbsidan är en levande informationskanal och vi anpassar den efter de målgrupper vi vill nå i olika faser av projektet. Vi kommer kontinuerligt göra målgruppsanalyser. Det gör vi för att ta reda på hur vi ska nå dem på bästa sätt, säger Emma Edström, kommunikatör.

Projektet LIFE RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker finns kvar som viktiga livsmiljöer. EU:s LIFE program delfinansierar projektet.

Länsstyrelsen Östergötland har det övergripande samordningsansvaret och länsstyrelserna i Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland samt Naturvårdsverket deltar i projektet. Det startade våren 2021 och pågår till 2027.

Adress till webbsidan: www.liferestored.se


Projektledare LIFE RestoRED

Anneli Lundgren

010-223 54 04

anneli.lundgren@lansstyrelsen.se

Kommunikatör

Emma Edström

010-223 52 17

emma.edstrom@lansstyrelsen.se