Search

Kontakt

LIFE RestoRED leds och koordineras av länsstyrelsen i Östergötland. Här finns ett projektkontor med projektledare och personer som ansvar för ekonomi, uppföljning och kommunikation.

De regionala koordinatorerna samordnar åtgärderna i länen. 

Projektledning

Projektledare

Anneli Lundgren

Biträdande projektledare

Carina Greiff

Projektekonom

Inger Sundblad

GIS-analytiker

Filip Olsson

Webbansvarig

Monika Sunhede


Regionala koordinatorer

Stockholms län

Kristoffer Stighäll

Södermanlands län

Sari Roponen

Östergötlands län

Marcelle Johansson

Kronobergs län

Ellen Flygare

Kronobergs län

Karin Näslund

Kalmar län

Charlotta Larsson

Blekinge län

Annika Lydänge

Skåne län

Maria Sandell

Västra Götalands län

Lars Sjögren

Jämtlands län

Malin Fuchs


Naturvårdsverket

Kontaktperson

Anna Lindhagen