Sök

Restaurering av natur

Restaurering och återskapande av natur bygger upp hotade livsmiljöer. Det bevarar den biologiska mångfalden och bidrar till effekter som vi alla har nytta av. Här kan du läsa mer om varför vi restaurerar, vad livsmiljöerna betyder för den biologiska mångfalden, pollinatörernas viktiga samhällsuppdrag och effekten av död ved. 

Därför Restaurerar vi ängs- och betesmark

Betande djur och slåtter av ängar minskat drastiskt de senaste seklet och stora områden som skapat hem åt vilda djur och växter har övergivits och riskerar att försvinna. 

Unika livsmiljöer

Ängs- och betesmark är ett kulturarv från många generationers arbete med jorden. Det är sådan bearbetning som skapat hem åt hundratals växter, svampar, insekter och andra djur.

 

Livsviktiga pollinatörer

Visste du att insekter som transporterar pollen är helt avgörande avgörande för att samspelen i naturen ska fungera?

Död ved ger nytt liv

Döda träd kan vara fulla av liv. Det är just nu en bristvara i vår natur, men många viktiga organismer trivs som allra bäst i död ved.