Sök

Kalmar län

I Kalmar ingår 5 olika N2000-områden, fördelat mellan Öland och fastlandet. Naturen som restaureras är dels lövträdsrika äldre fodermarker och dels mer småbrutet odlingslandskap med rik flora.