Sök

Södermanlands län

I Södermanland ingår 12 olika N2000-områden spridda i länet. Naturen som ska restaureras omfattar olika naturtyper som slåtterängar, rikkärr, strandängar och trädklädda betesmarker.