SUNDMYREN ÅFLO SE0720470

Sundmyren Åflo är ett rikkärr (7230) som sluttar svagt ner mot Järnbäcken. Enstaka träd och buskar växer på kärret och i sydost finns en liten äng. Historiskt hävdades hela ytan med slåtter men numera sker ingen hävd i området. Detta har resulterat i igenväxning av ängen där vissa delar växt igen med skog. I området förekommer fjärilen violett guldvinge Lycaena helle (EN). Arten gynnas av den rikliga förekomsten av ormrot i fältskiktet.

Restaurering av platser med förekomst av violett guldvinge är en nationell och regional prioritet. Den nuvarande statusen för arterna i området är ej gynnsam. Restaurering av ängen genom återupptaget bete för att gynna hävdberoende örter samt gallring och röjning i den intilliggande unga skogsdungen för att skapa solbelysta gläntor kommer gynna violett guldvinge, men även andra arter. Sundmyren-Åflo ligger även i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.