Sök

Stockholms län

I Stockholms län ingår 7 olika N2000-områden i kustnära lägen. Naturen som ska restaureras är till stor del trädklädda marker med gamla träd exempelvis lövängar, skogsbeten och ek/hasselmiljöer.