Sök

Östergötlands län

I Östergötland ingår 7 olika N2000-områden. Naturen som restaureras är trädklädda betesmarker och olika typer av öppna artrika gräsmarker. Inom Hagebyhöga natureservat kommer nytt rikkärr att skapas genom avbaning av matjord.