Sök

Jämtlands län

I Jämtland ingår 8 olika N2000-områden spridda inom länet. Restaureringen omfattar bland annat slåtterängar och rikkärr.