Sök

SMEDJEBACKEN SE0430177

Smedjebacken är ett rikkärr som har lång kontinuitet som slåttermark och är ett av Skånes förnämsta med en mycket rik hävdberoende flora. Rikkärret har framtill i mitten av 1970-talet hävdats omväxlande genom slåtter och bete varefter det i princip lämnats ohävdat. Sedan 2006 sköts kärret åter genom årlig slåtter, men området har fortfarande rester av buskvegetationen som etablerades före 2006. Buskvegetation samt träd kommer därför att röjas bort. Även stubbfräsning kommer att genomföras i området. En utökning av rikkärren genom avverkning av al samt uppdragning av rötter i den östra delen kan även komma att ingå i restaureringsåtgärderna.

Platsen är välkänd i botaniska kretsar och resultatet av en mer storskalig restaurering blir viktig både vetenskapligt och som inspiration för liknande projekt i andra rikkärr. Kärret ingår i det regionala åtgärdsprogrammet för rikkärr i Skåne.