Sök

Kronobergs län

I Kronoberg ingår 6 olika N2000-områden i projektet. Naturen som restaureras är ett småbrutet odlingslandskap omgivet av barrskogar och sjöar.