Sök

Skåne län

I Skåne ingår 15 olika N2000-områden i östra och västra delarna av länet. Naturen som restaureras omfattar många olika typer som enefälader, rikkärr och strandängar.