Sök

Västra Götalands län

I Västra Götaland ingår 8 olika N2000-områden, dels utmed västkusten och dels i inlandet. Naturen som restaureras är artrika öppna betesmarker och hedar, men också mer slutna lövmiljöer på Kinnekulle.