Search

Pollinatörer bor i marken

I Sverige finns nästan 300 arter vilda bin. De allra flesta bygger sina bon i marken. Om man vill hjälpa de vilda pollinatörerna så kan man skrapa bort vegetation och blottlägga sand eller jord. Att köpa sandlådesand och lägga uppe på marken är också en beprövad metod. Men funkar det då? Nu finns en färsk rapport från Länsstyrelsen Östergötland som ger svaren.

Kolonisation av vilda pollinatörer i anlagda sandblottor och sandbäddar på Länstyrelsens webbplats